AFUM

AKTIVITETER FÖR UNGA MÄNNISKOR

    VI FINNS I NACKA FORUM Alla våra kulturkurser startar från lördagen den 8 september 

                      MINIMUSIKAL

                      MUSIKAL

     TONÅRSMUSIKAL

                SHOWGRUPPEN 

       SCENNÄRVARO // SCENKONST

      SOMMAR & LOVAKTIVITETERNA

    TRÄNINGSLÄGER/ WORKSHOPS


Utomlands eller på hemmaplan erbjuder vi intensiv träningsdagar, där ledarna bedömer vilka som är mogna att ta detta steg. Under dagarna har vi obligatorisk avancerad träning med även eget arbete. Ålder  från 14år och uppåt. Bilden är tagen i Montenegro sommaren 2017 på showgruppen


-----------------------------------------------------------------------------------------

SÅNGCOACHNING     

För alla åldrar

 MUSIKMIX I STUDION

          MUSIK FÖR FUNKTIONSVARIATIONER

Ljud är också en väsentlig del av livet.  Människor har sedan urminnes tider använt ljud för att  kommunicera med varandra. I livets tidigaste skede hör vi som foster ljudet av mammas hjärtslag, samt en dämpad version av det ljud som pågår i världen utanför. Vi lever i en värld av ljud. Ljud som hörs och inte hörs, ljud som är harmoniska eller kaotiska, främmande eller välbekanta, påfrestande eller behagliga, ned brytande eller läkande. Vi använder oss av den läkande aspekten av musik då vi kommer jobba med funktions -hindrade barn och ungdomar. Vissa kan kanske inte röra sig, men ändå höra. Andra hör dåligt, men kan känna vibrationer genom att tillexempel hålla händerna på ett piano som låter. Åter andra kan greppa om en trumpinne och få till ljudet själv.  

--------------------------------------------------------------------------------------------

            SOCIALVERKSAMHET:

                  TJEKSNACK.... Är en  Gratis, öppen verksamhet för flickor 12år-18år. 

Med en öppen fritidsverksamhet för flickor. Vi vill inspirera och skapa trygghet genom social gemenskap. Vi vill skapa möjligheter för barn och ungdomars intresse för en tryggare vardag.  Med öppen fritidsverksamhet för tjejer mellan 12-18 år är dt meningen att de kan komma och gå som de vill under två dagar i veckan. 

OBS! Ej anmälningskrav endast på denna verksamhet!

Vi vägleder dig gärna.....Här kan dina önskemål bli möjliga! 
------------------------------------------------------------------------------------------


Elisabeth ”Bettan” Skohg är idag, Verksamhetschef, ansvarig ungdomsutbildare, utvecklare och konstnärlig ledare inom föreningens verksamhet. Det som gör henne nyfiken är möten med människor. Att kunna inspireras av olikheter för att sedan kunna länka ihop olika världar och livserfarenheter av våra historier.  

Enligt henne själv är det viktig att skapa bra arbetsgrupper  i de olika aktivitetsområdena och ha ett fungerad team tillsammans med styrelsen. På så vis blir det lättare att bilda olika enheter och grupp av människor som jobbar mot samma mål för att ha kul tillsammans i sina uppdrag. En plats med trygghet där alla följer organisationens viktiga värderingar. Som övergripande föreningschef vill hon se till att ha fokus på människan. Att som organisation också kunna skapa ett kontaktnätverk och mötesplatser för medlemmar som är motiverad. Vi kan alltid utveckla aktiviteten genom respekt och förståelse för varandra!!

Syftet med våra uppdrag är att skapa samhörighet i grupperna. Förståelsen till våra medlemmar om att föreningen finns för att kunna möjliggöra att vara tillsammans och hindra oviljan om social isolering och utanförskap. Stärka självkänsla och självförtroende till individen. Hos oss kan medlemmar ha möjlighet att delta i det konstnärliga och kulturella livet i en föreningens-sammansättning i verksamheten.   Att jobba med unga är att få energi underifrån och att ta del av de äldre, är att få ärva från en klok och vis mästare. När vi får vetskap om andra och blir medvetna om hur vi kan hjälpa med förståelse till andra, kan vi sprida vidare kunskapen till våra yngre deltagare och medlemmar i vår verksamhet.  Att kunna vägleda och hjälpa är något jag aldrig kan låta bli, det ger mig styrka och energi då jag kan få ge till andra.     

Olika men ändå lika!                                                      Vår målgrupp är barn och unga och som organisation ska vi uppmärksamma den globala situationen och kunna integrera människor tillsammans med varandra så som med andra i vår närmiljö. Detta för att kunna som förening medverka till en god utveckling. Vi vill även förverkliga de nationella kulturpolitiska målen och kunna skapa förutsättningar för ett brett utbud av kulturen. Ett mångfaldsperspektiv, något som ska genomsyra hela verksamheten och även den interkulturella utbytet. Därför är det viktigt att stärka en interkulturell utveckling för att kunna medverka till ett omfattande och varierat kulturutbud. Detta för att öka den etniska och kulturella mångfalden som spelar stor roll i en demokratifråga.Organisationen, KFUM är del av två världsrörelser som har vuxit till att involvera ca 70 miljoner människor i över 130 länder. Att som medmänniska och ledare i föreningslivet, kunna bidra och skapa möjligheter till ett brett utbud av olika aktiviteter, inom kultur, sport och fritid. En social trygghet i en mångkulturell miljö!

NACKA KFUM

                                     VARMT VÄLKOMNA!