AFUM

Aktiviteter För Unga människor

    Idag firar vi att föreningen är kvalitetssäkrade och godkända med sina kulturkurser. D.v.s auktoriserade och registrerade hos Nacka Kommun. 

    Du väljer kulturkursen via kundval på  kommunens hemsida inför hösten under maj och därmed kan du använda dina kulturcheckar även hos oss! En danskurs som kommer kosta 1 960Kr blir för dig boende i Nacka 

    1 200Kr + medlemsavgiften 60Kr med din check... Varmt välkommen! afum.se    I KULTURCHECKEN  

    ERBJUDER Vi

Utbildningen inom verksamheten dans & Musikal, i samarbete med Bettan, består av olika stilar av dans, Scenkonst, sång & sånginspelning, och avslutas med "performance" inför publik. 

SOM FÖRENING ERBJUDER VI ÄVEN EN SOCIAL VERKSAMHET FÖR VÅRA UNGA

 

MUSIKALKLASSERNA ÄR:  

Minimusikal 

                 med innehåll dans & sång från 7år

 

Musikal        

med innehåll dans- sång- drama/scenteknik från 9år


Tonårsmusikal:       

med innehåll dans- sång- drama/scenteknik från 13år 
-----------------------------------------------

Showgruppen:      

med innehåll dans- sång- drama/scenteknik & ansvar för improvisation, skapa eget med personlig utveckling som eget ansvar.  Krav: Skal gå i tonårsgrupp och tillsammans med de ansvariga ledare kommer man överens om tillträde i gruppen.  

SOMMAR & LOVAKTIVITETERNA ÄR:

Dagläger oftast vecka 26. veckan efter midsommar!

Från måndag-torsdag Kl: 09:00-16:00 sång, dans och scenkonst

fredag Kl: 09:00-19:00 Genomdrag och grillningLördag Kl: 11:00-15:00 

Genrep och 2st shower


Träningsläger/Workshops: 

Utomlands eller på hemmaplan erbjuder vi intensiv träningsdagar, där ledarna bedömer vilka som är mogna att ta detta steg.Avancerad träning med även eget arbete från 14år och uppåt.

-----------------------------------------------------------------------------------------

SÅNGCOACHING     

För alla åldrar

MUSIKLEK      

med innehåll sång- dans och musiklek från 3år 


MUSIKMIX I STUDION

MUSIK FÖR FUNKTIONSVARIATIONER

med innehåll musik och musikljud i studion

Ljud är också en väsentlig del av livet.  Människor har sedan urminnes tider använt ljud för att  kommunicera med varandra. I livets tidigaste skede hör vi som foster ljudet av mammas hjärtslag, samt en dämpad version av det ljud som pågår i världen utanför. Vi lever i en värld av ljud. Ljud som hörs och inte hörs, ljud som är harmoniska eller kaotiska, främmande eller välbekanta, påfrestande eller behagliga, ned brytande eller läkande. Vi använder oss av den läkande aspekten av musik då vi kommer jobba med funktions -hindrade barn och ungdomar. Vissa kan kanske inte röra sig, men ändå höra. Andra hör dåligt, men kan känna vibrationer genom att tillexempel hålla händerna på ett piano som låter. Åter andra kan greppa om en trumpinne och få till ljudet själv.  

----------------------------------------------------------

            SOCIALVERKSAMHET:


    

TJEKSNACK.... Är en  Gratis, öppen verksamhet för flickor 12år-18år. 

Med en öppen fritidsverksamhet för flickor. Vi vill inspirera och skapa trygghet genom social gemenskap. Vi vill skapa möjligheter för barn och ungdomars intresse för en tryggare vardag.  Med öppen fritidsverksamhet för tjejer mellan 12-18 år är dt meningen att de kan komma och gå som de vill under två dagar i veckan. 

OBS! Ej anmälningskrav endast på denna verksamhet!

Vi vägleder dig gärna.....Här kan dina önskemål bli möjliga! 
------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Elisabeth ”Bettan” Skohg är idag, Verksamhetschef, ansvarig ungdomsutbildare, utvecklare och konstnärlig ledare inom föreningens verksamhet. Det som gör henne nyfiken är möten med människor. Att kunna inspireras av olikheter för att sedan kunna länka ihop olika världar och livserfarenheter av våra historier.  

Enligt henne själv är det viktig att skapa bra arbetsgrupper  i de olika aktivitetsområdena och ha ett fungerad team tillsammans med styrelsen. På så vis blir det lättare att bilda olika enheter och grupp av människor som jobbar mot samma mål för att ha kul tillsammans i sina uppdrag. En plats med trygghet där alla följer organisationens viktiga värderingar. Som övergripande föreningschef vill hon se till att ha fokus på människan. Att som organisation också kunna skapa ett kontaktnätverk och mötesplatser för medlemmar som är motiverad. Vi kan alltid utveckla aktiviteten genom respekt och förståelse för varandra!!

Syftet med våra uppdrag är att skapa samhörighet i grupperna. Förståelsen till våra medlemmar om att föreningen finns för att kunna möjliggöra att vara tillsammans och hindra oviljan om social isolering och utanförskap. Stärka självkänsla och självförtroende till individen. Hos oss kan medlemmar ha möjlighet att delta i det konstnärliga och kulturella livet i en föreningens-sammansättning i verksamheten.   Att jobba med unga är att få energi underifrån och att ta del av de äldre, är att få ärva från en klok och vis mästare. När vi får vetskap om andra och blir medvetna om hur vi kan hjälpa med förståelse till andra, kan vi sprida vidare kunskapen till våra yngre deltagare och medlemmar i vår verksamhet.  Att kunna vägleda och hjälpa är något jag aldrig kan låta bli, det ger mig styrka och energi då jag kan få ge till andra.     


Olika men ändå lika!                                                                                 Vår målgrupp är barn och unga och som organisation ska vi uppmärksamma den globala situationen och kunna integrera människor tillsammans med varandra så som med andra i vår närmiljö. Detta för att kunna som förening medverka till en god utveckling. Vi vill även förverkliga de nationella kulturpolitiska målen och kunna skapa förutsättningar för ett brett utbud av kulturen. Ett mångfaldsperspektiv, något som ska genomsyra hela verksamheten och även den interkulturella utbytet. Därför är det viktigt att stärka en interkulturell utveckling för att kunna medverka till ett omfattande och varierat kulturutbud. Detta för att öka den etniska och kulturella mångfalden som spelar stor roll i en demokratifråga.

ANMÄLAN TILL VÅRA KURSER GÖR DU BÄST PÅ MAIL:  

nackakfum.admin@afum.se

+46-707695167  eller +468-7157473

Hej, vad roligt att du hör av dig!

med vänliga hälsningar admin´s Ulla-Bella sekreterare

vi ledare jobbar oftast med den konstnärliga verksamheten och undervisar på golvet, designar & justerar verksamhetens kostymförråd,  .

För din information tar vi löpande emot din intresseanmälan på e-postadress:
nackakfum.admin@afum.se

Ange deltagarens uppgifter:
Namn
Adress 
ååmmdd-xxxx

KÖREGLER:

Det är möjligt att ställa sig i kö tidigast sex månader innan plats som önskas och vi tar emot barn födda från 7år. Ansökningsdatum gäller som ködatum och därmed står deltagaren i kö för att få plats hos oss. Vi kommer framöver att prioritera barn som bor i nacka som då kommer att inneha en kulturcheck som de har tillgång till. Eftersom vi kommer att anordna kulturkurser åt vår beställare som är Nacka Kommun. 

NACKA KFUM

Organisationen, KFUM är del av två världsrörelser som har vuxit till att involvera ca 70 miljoner människor i över 130 länder. Att som medmänniska och ledare i föreningslivet, kunna bidra och skapa möjligheter till ett brett utbud av olika aktiviteter, inom kultur, sport och fritid. En social trygghet i en mångkulturell miljö!

                                     VARMT VÄLKOMNA!