AFUM

En Ideell Förening 

        (I viss mån tillkommer rabatt beroende på bidragen) 

      Summa showjazz 1 900 kr sker fakturan via admin. 

Summa  musik för barn med funktionsvariationer 1 900kr